Czechy. Przypomnienie

Pogadanka sprzed lat o książce Niedźwiedź i róża czyli tajna historia Czech