Gabriel Maciejewski o książce: Klemens Junosza – Pająki i Czarnebłoto

Gabriel Maciejewski prezentuje wydaną ostatnio przez Klinikę Języka książkę Klemensa Junoszy – Pająki (Obrazek z życia warszawskiego) i Czarnebłoto (Pająki wiejskie). Jest to proza opisująca realia życia społeczności żydowskiej w Warszawie i w małym miasteczku Czarnebłoto, w końcu XIX wieku.