Rozmowy niedokończone: Wzorce propagandy antykatolickiej cz.I

Gość: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.