Gabriel Maciejewski i dr Jacek Legieć o służbie Polaków w armii carsklej

Pierwsze nagranie z II konferencji LUL, która odbyła się w Baranowie Sandomierskim 9 marca 2019 roku