Pogadanka o książce Imamowie, mędrcy półksiężyca

Rozmowa Gabriela Maciejewskiego z Maciejem Cieleckim o najnowszej książce, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Klinika Języka, której autorem jest Maciej Cielecki, zatytułowanej: Imamowie. Mędrcy półksiężyca