Gabriel Maciejewski – O politykach, tryptyku i krajobrazie

Z kilku oderwanych od siebie inspiracji powstał taki mówiony felieton…