Gabriel Maciejewski – Edukacja artystyczna a sztuka prowokacji

Słów kilka na temat niedoszłego protestu w obronie sztuki i tradycji, który miał polegać na zjadaniu bananów