Gabriel Maciejewski – Czy Rzeczpospolita była wenecką kolonią?

Gabriel Maciejewski prezentując najnowszy numer 23 kwartalnika Szkoła Nawigatorów, poświęcony Republice Weneckiej, stawia odważną tezę…