Gabriel Maciejewski – O debatach wyborczych

Felieton Gabriela Maciejewskiego kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu, zwłaszcza debatami wyborczymi emitowanymi przez TVP