Gabriel Maciejewski – Refleksje powyborcze

Felieton Gabriela Maciejewskiego zainspirowany wynikiem wyborów parlamentarnych, które miały miejsce 13 października 2019 r. w Polsce.