O formatowaniu przekazu politycznego

Felieton inspirowany udziałem „najemników” w kampanii wyborczej.