Gabriel Maciejewski – Refleksje ze straganu

Refleksje Gabriela Maciejewskiego podsumowujące XXVIII Targi Książki Historycznej 2019 w Warszawie.