Gabriel Maciejewski: Ekscytacje – Co nas (wz)rusza: Kasem Sulejmani vs. Krzysztof Leski

Felieton Gabriela Maciejewskiego zainspirowany zamachem na gen. Kasema Sukejmani’ego i zamordowaniem Krzysztofa Leskiego.