Gabriel Maciejewski – Polska, żołnierze wyklęci i worek Judaszów

Felieton Gabriela Maciejewskiego zainspirowany pewną lekturą.