Gabriel Maciejewski – Remanenty czyli noworoczna bieżączka

Felieton Gabriela Maciejewskiego o bieżących sprawach i nieodległych planach