Gabriel Maciejewski – Rynek propagandy czy pop?

Felieton Gabriela Maciejewskiego o propagandzie i popkulturze i tym czy są między nimi różnice….