Pogadanka (po) epidemiczna

Gabriel Maciejewski – refleksje (po?)epidemiczne