Gabriel Maciejewski i Prof. Grzegorz Kucharczyk: Hohenzollernowie – Sezon II, część 2

Gabriel Maciejewski i Prof. dr. hab. Grzegorz Kucharczyk na Zamku w Karpnikach kontynuują rozmowę o Hohenzollernach. Pretekstem do tej interesującej rozmowy, tak jak poprzednio, jest książka profesora.