Gabriel Maciejewski o książce: Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) pod red. G. Kucharczyka

Gabriel Maciejewski prezentuje długo oczekiwany 4 tom z serii: Historia Prus. Narodziny-mocarstwowość-obumieranie, pt.: Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947), który ukazał się nakładem Wydawnictwa Instytutu Historycznego PAN. Redaktorem tomu IV jest prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, znany sympatykom kanału m.in. jako autor książki Hohenzollernowie, autorami obok Grzegorza Kucharczyka, Rafał Łysoń, Dariusz Łukasiewicz, Andrzej Kamieński, Historia Prus. Narodziny – mocarstwowość – obumieranie pomyślana jest jako opracowanie całości dziejów państwa, które wprawdzie już nie istnieje na mapie politycznej Europy, jednak – jako zbudowane w znacznej mierze na ziemiach słowiańskich i polskich bądź z Polską ściśle związanych – budzi nadal duże zainteresowanie. Opracowanie przeznaczone przede wszystkim dla czytelników odpowiednio przygotowanych, chociaż nie tylko dla specjalistów, dążyć będzie do wszechstronnego, obiektywnego wyjaśnienia i ukazania mechanizmów oraz procesów, które zadecydowały najpierw o powstaniu państwa brandenbursko-pruskiego, a następnie o przekształceniu się go w mocarstwo wpływające w istotny sposób na dzieje Niemiec i ich sąsiadów. Tom 1. Dzieje Brandenburgii-Prus. Na progu czasów nowożytnych 1500-1701, Wydawnictwo Poznańskie 2001, Tom 2. Prusy w okresie monarchii absolutnej 1701–1806,, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, Tom 3. Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu 1806–1871, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014,

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Dane widoczne w formularzu zostaną zapisane w bazie portalu wraz z adresem IP komputera oraz podpisem przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Polityka prywatności.